Tradition &  Innovation
Med samlad kunskap & passion har vi utvecklat åratal
konceptet
Compact Living.

"Vår bakgrund inom förnybara energisystem ger oss möjlighet att hjälpa
våra kunder med State-of-Art systemlösningar, exempelvis med
solcellsbaserad elproduktion mm. i 'Stand Alone' applikation, alltså
ifall du inte har traditionsenlig möjlighet att koppla in el/VA till närliggande
fastighet. Hos oss känner du dig trygg oavsett i vilken applikation Du
använder vår Villavagn Compact 2018 . Vi hjälper dig fram!  
-Från första kontakt till färdig leverans. Vårt kontor i Göteborgsområdet
gör oss till en stark och trygg lokal leverantör."
-Jani - ansvarig för kvalitetssäkrad produktion. Jani har bakgrund bl.a
inom Aker Koncern.
-Harry - senior designer hos oss
Vi Hjälper Dig
all rights reserved - © Göteborg Trä och Metall 2018
Vi har lång erfarenhet av att bygga och designa i Nordisk Klimat  och vi
känner oss nöjda med Villavagn Compact 2018/2019.   -Hela vägen
"Från ritningsbord till kvalitetssäkrad produktion"