Tradition &  Innovation
Med samlad kunskap & passion har vi utvecklat åratal
konceptet
Compact Living.

"Vår bakgrund inom förnybara energisystem ger oss möjlighet att hjälpa
våra kunder med State-of-Art systemlösningar, exempelvis med
solcellsbaserade elproduktion mm. i 'Stand Alone' applikation, alltså
ifall du inte har traditionsenlig möjlighet att koppla in el/VA till närliggande
fastighet. Hos oss känner du dig trygg oavsett i vilken applikation Du
använder vår Villavagn Compact 2018 . Vi hjälper dig fram!  
-Från första kontakt till färdig leverans. Vårt kontor i Göteborgsområdet
gör oss till en stark och trygg lokal leverantör."
-Harry - senior designer hos oss
Vi Hjälper Dig
             all rights reserved - © Göteborg Trä och Metall 2018
Vi har lång erfarenhet av att bygga i Nordisk Klimat  och vi känner oss
nöjda med Villavagn Compact 2018.   -Hela vägen
"Från ritningsbord till kvalitetssäkrad produktion"